Algemene informatie


Lessen

De lessen worden gegeven door vakbekwame en onderwijsbevoegde docenten voor groepen van 10 - 12 cursisten, x
zodat u de volle aandacht krijgt van onze docenten. Door het werken in kleine groepen is de sfeer en de
motivatie binnen de groep goed, wordt een schools idee vermeden en ligt het percentage geslaagden van ons
instituut bij de examens op ruim 90%.

Toelatingsvoorwaarden

Voor de meeste opleidingen en cursussen is geen specifieke vooropleiding vereist, tenzij anders vermeld bij
de desbetreffende opleiding/cursus. De reden hiervoor is dat wij niet willen dat mensen puur op theoretische
gronden worden uitgesloten van een opleiding/cursus aan ons instituut.

Vakanties

De vakanties tijdens de opleidingen en cursussen komen overeen met de schoolvakanties in de regio Noord. U
krijgt bij aanvang van de opleiding/cursus de data door, zodat u hier rekening mee kunt houden.

Absentie

Het tussentijds op vakantie gaan, te laat komen of regelmatige afwezigheid wordt door de directie niet op prijs
gesteld. Mocht er echter een geldige reden zijn voor absentie, neem dan zo snel mogelijk contact op met de
directie. Problemen en/of moeilijkheden kunnen altijd worden besproken zodat men in overleg kan zoeken
naar een oplossing.

Lesgeld

Bij inschrijving dient u een bedrag aan inschrijfgeld / administratiekosten te voldoen, (verschillend per opleiding),
zodat uw plaats is gereserveerd. Dit geldt niet voor cursisten die al een opleiding bij ons volgen of hebben
gevolgd. Deze krijgen 100% korting op inschrijfgeld/administratiekosten, indien zij bij een vervolgopleiding
(vakdiploma) zich inschrijven. Het lesgeld kan in termijnen worden betaald. De cursist verplicht zich bij inschrijving
(indien zij/hij stopt met de cursus) tot de betaling van het gehele lesgeld inclusief pakket. Indien de opleiding
om gegronde redenen tussentijds gestaakt wordt, gelden de bepalingen uit het schoolreglement (art.6.b.).

IBAN nummer ING:                    NL87INGB0008486827
IBAN nummer ABN/AMRO:      NL17ABNA0440633230

BTW

Genoemde prijzen zijn als volgt opgebouwd:
Schoolgeld : geen BTW
Pakket : inclusief  21% BTW
Examens : inclusief 21% BTW

Examengeld

Het examengeld moet 4 weken voor het examen betaald worden. Indien u door omstandigheden niet aan het
examen kunt deelnemen (maar u bent hiervoor wel reeds aangemeld), dient u het examengeld toch te betalen.

Inschrijven

Indien u van plan bent een opleiding of cursus bij ons te gaan volgen, wijzen wij u erop dat door het werken met
kleine groepen het aantal plaatsen binnen de groepen beperkt is. Het is dus van groot belang dat u het bijgaand
inschrijvingsformulier tijdig bij ons instituut inlevert.


Voorwaarden reglement            Voorwaarden klachtenprocedure
Copyright © 2000-2018 Academie Louman. Alle rechten voorbehouden.