OPLEIDING MEDISCH PEDICURE MBO Niveau 4

Het uitvoeren van een basisbehandeling en voetonderzoek. Werken volgens de code van het voetverzorgingsbedrijf
Risicovoet is voetverzorging bij diabetici, reumapatiënten, oudere voet, verwaarloosde voet en spastische voet  
Specialistische behandelingen: Antidruktechniek, Orthesiologie, Nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelregulatietechnieken
Ondernemersvaardigheden: Starten van een bedrijf en boekhoudkundeOpbouw opleiding

Medisch Pedicure bestaat uit 50% theorieles en 50% praktijkles. LET OP!! Lesgeld en examengeld zit geen BTW op.

  Dagopleiding - 8 maanden
  Lesgeld: € 195,- p.m.
  Theorie examen: 5x € 89,-

  Praktijk examen: 2x € 225,-

  Portfolio examen: € 225,- (Indien u niet in het bezit bent

  van een portfolio)

  Diplomakosten: € 25,-

  Pakket en boeken in overleg

  OPLEIDINGSDATA ( U kunt het hele jaar instromen)

  Dagopleiding start: 6 mei 2019

 

  Tijd: van 10:00 uur tot 14:30 uur

 


VRIJSTELLINGEN:

• Bent u in het bezit van de de aantekening Diabetische Voet - vrijstelling theorie

• Reuma is een gecombineerd examen met de overige risicovoet, dus deze moet u wel doen ook al heeft u al eerder de reuma behaald.

• Kosten vrijstellingen: per vrijstelling € 20,-  per examen. Komt u van een andere school? Wij verzorgen de omzetting naar
  Academie Louman voor € 80,- . 


MEDISCH PEDICURE, versneld traject

(dag of avondopleiding)

Je hebt de opleiding pedicure afgerond en wil graag verder leren voor medisch pedicure of bent al een tijdje pedicure en je wil graag meer kunnen bieden in jouw praktijk. Academie Louman biedt deze opleiding nu versneld aan..

 

Het versnelde traject Medisch Pedicure bestaat uit 3 modules.

- Module 1 De Risicovoet, bestaat uit 2 theorie examens, 1 casus en 1 praktijk examen
- Module 2
Specialistische technieken, bestaat uit 1 theorie examen, 1 casus en 1 praktijk examen
- Module 3
Ondernemersvaardigheden niveau 4, bestaat uit het portfolio bedrijfsvoering met assessment

 

Goed om te weten: Indien je geslaagd bent voor module 1, dan kun je je laten inschrijven bij het KRP ( Kwaliteitsregister Pedicures). Dan heb je 3 jaar de tijd om je diploma Medisch Pedicure te behalen!

 

Opbouw van de lessen: Het grootste gedeelte van de theorie is zelfstudie die wordt ondersteund d.m.v. oefentoetsen en een lesuur voor vragen.De rest van de uren is praktijkgericht.

  Module1: De Risicovoet, 6 dagen

  (diabetische voet, reumatische voet, oncologische en
  overige risicovoeten en extra aandacht voor blauwdrukken)

  Kosten per dag: € 100,-
  Pakket: in overleg

  Boeken: in overleg

  Module 3*: Ondernemersvaardigheden niveau 4, 3 dagen

 

  Kosten per dag: € 100,-

  Boeken: in overleg

  Je gaat je huidige portfolio niveau 3 upgraden naar niveau 4

  * Indien je al in het bezit bent van het portfolio op niveau 4,
   dan hoef je deze module niet meer te doen.

  Module 2: Specialistische technieken, 5 dagen

  (orthesiologie, anti-druk techniek, nagelregulatie techniek
   en nagelreparatie techniek)

  Kosten per dag: € 100,-
  Pakket: in overleg

  Boeken: in overleg

  MODULE - Dagopleiding ( U kunt het hele jaar instromen)
  Module 2 start: 2019
  Tijd: van 10:00 uur tot 14:30 uur
  MODULE - Dagopleiding ( U kunt het hele jaar instromen)
  Module 1 start: 23 februari 2019
  Tijd: van 10:00 uur tot 14:30 uur

Bij aanvang van de Modules ontvangt u het lesrooster. Indien nodig gewenst kunnen er altijd extra lessen worden ingepland op maandag of zaterdag. *Hier zijn extra kosten aan verbonden.

*De extra kosten die gemaakt worden zijn afhankelijk van de aantal extra lesuren.

LET OP!! Lesgeld en examengeld zit geen BTW op.


VRIJSTELLINGEN:

• Bent u in het bezit van de  aantekening Diabetische Voet - vrijstelling theorie

• Reuma is een gecombineerd examen met de overige risicovoet, dus deze moet u wel doen ook al heeft u al eerder de reuma behaald.

• Kosten vrijstellingen: per vrijstelling € 20,-  per examen. Komt u van een andere school? Wij verzorgen de omzetting naar
  Academie Louman voor € 80,- . 


KOSTENOVERZICHT EXAMENS EN THEORIE MODULES

  Theorie, Praktijk en Portfolio
  Theorie: 5x € 89,-

  Praktijk: 2x € 225,- .

  Portfolio examen: € 225,-

  (indien u niet in het bezit bent van een portfolio)

   Diplomakosten: € 25,-


Bij inschrijving verplicht u zich (indien u stopt met de opleiding) tot betaling van het gehele lesjaar. Hieronder valt het lesgeld van de gehele periode. De kosten voor de theorie- en praktijkexamens dienen aan het instituut te worden voldaan. Indien u door omstandigheden niet aan het examen kunt deelnemen (maar u bent hiervoor wel reeds aangemeld), dient u het examengeld voor het desbetreffende vak te betalen.


Boeken en materialen in overleg. Let op! Alle prijzen zijn onder voorbehoud, lesgeld en examengeld zit geen BTW op.

Examens worden afgenomen door Exuive.

 

We zijn geaccepteerd door:


Wat is de meerwaarde van doorstroming naar medisch pedicure?

Je kunt jezelf onderscheiden t.o.v. de pedicure zonder nascholingscursussen. Bij huisartsen, podotherapeuten, podologen en andere zorgverleners en natuurlijk ook voor het werven van cliënten. Je kunt doorstromen naar niveau 5, HBO Podotherapie.
Zorgverzekeraars gaan steeds kritischer om met hun vergoedingen en zouden op den duur kunnen besluiten om alleen nog maar behandelingen bij een medisch pedicure te gaan vergoeden.

 

 

VOETVERZORGING BIJ DIABETES

Deze opleiding over voetverzorging bij mensen met diabetes wordt speciaal gegeven omdat het niet alleen belangrijk is dat men kennis neemt van een bepaald diabetesfacet, maar ook omdat uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat, wanneer aan de voeten van diabetespatiënten extra aandacht wordt geschonken, met die aandacht veel toekomstige "voet" problemen voorkomen kunnen worden en zelfs kunnen worden opgelost. Tevens wordt de vraag naar gespecialiseerde behandeling van diabetische voetverzorging steeds groter.
 

REUMATISCHE VOET

Reumatische ziekten komen heel veel voor, vooral bij oudere leeftijd groepen. Er zijn zo`n 125 verschillende reuma-aandoeningen waarvan sommige lastig te diagnosticeren zijn. Bij een aantal belangrijke reumatische aandoeningen zijn ook de voeten betrokken en vaak openbaren de symptomen zich juist daar. De professionele pedicure dient kennis en vaardigheden te bezitten om voeten van mensen met een reumatische aandoening te beoordelen op mate van kwetsbaarheid. Daarnaast moet men in staat zijn om voor elke reumapatiënt een goede voetverzorging uit te voeren. Hiervoor gaan kennis en vaardigheden hand in hand. Dit betekent dat u een reumatische voet moet kunnen screenen op risicofactoren!

 

OUDERE VOET - VERWAARLOOSDE VOET / SPASTISCHE VOET

(Aanvraag accreditatiepunten voor module III is in behandeling)
Door de vergrijzing in Nederland wordt de leeftijd van de cliënten bij de (medisch) pedicure gemiddeld hoger. Hierdoor krijgt u te maken met het fenomeen dat de "oudere" voet een steeds grotere plaats gaat innemen in de pedicurepraktijk. U als pedicure zal zich dan ook moeten verdiepen in de taken met betrekking tot de behandeling en verzorging hiervan. De oudere voet, de verwaarloosde voet en spastische voet eist van u veel specialistische vaardigheden. Het is belangrijk om de behandeling technisch goed uit te voeren. Een verkeerde inschatting van de situatie kan ernstige gevolgen hebben. Daarnaast is het belangrijk om over goede communicatieve vaardigheden te beschikken. U moet als medisch pedicure goed weten waartoe u bevoegd bent en wanneer u moet doorverwijzen. U leert werken volgens de richtlijnen, samengesteld door ProVoet, op het gebied van screening, behandeling, specialistische technieken, preventie, educatie en nazorg.

 

NAGELREGULATIETECHNIEK EN PRAKTIJK

In deze cursus willen we de specifieke nagelproblemen zoals ingegroeide nagels, vormverandering van de nagelplaat en hun behandeling met diverse nagelregulatie-technieken met u bespreken. In praktische zin leert u in deze cursus drie  regulatietechnieken
en het behandelen van verschillende nagelaandoeningen en nagelingroeiing.

 

NAGELPROTHESETECHNIEK EN PRAKTIJK

U vraagt zich misschien af wat een pedicure met de nagelprothese- of nagelreparatietechniek te maken heeft. Voor uw praktijk kan deze techniek een grote aanvulling zijn op uw basis-diploma. Zonder deze techniek zijn bepaalde nagelproblemen, zoals o.a. een stootnagel of traumanagel, niet op te lossen. Deze techniek dient voor een therapeutische behandeling, omdat het in veel gevallen mogelijk is een afwijkende groei van nagels te corrigeren of te repareren. Deze therapeutische kant is hetgeen de nagelprothesetechniek voor u tot een noodzakelijk bestanddeel van een hoogwaardige en vakkundige voetverzorging maakt.

 

ANTIDRUKTECHNIEK EN PRAKTIJK  VILTTHERAPIE

U als pedicure weet beter dan wie anders hoe ongelooflijk belangrijk onze voeten zijn, want op die kleine paar vierkante decimeters oppervlakte moeten we, als het even kan, ons hele leven staan en gaan. In veel gevallen ontstaan er door allerlei oorzaken problemen met de voet. Gelukkig zijn er voor u mogelijkheden om in veel gevallen het probleem van de pijnlijke drukplekken op te lossen en wel door het toepassen van de “antidruktechniek”. Het verantwoord leren toepassen van antidruktechniek is voor u als (medisch) pedicure van groot belang om cliënten, die dergelijke problemen hebben, op een professionele wijze te kunnen helpen en/of door te verwijzen naar andere disciplines.

 

SILICONENTECHNIEK, ORTHESIOLOGIE EN PRAKTIJK

Onder orthesiologie verstaat men de techniek die dient voor het ontlasten van diverse drukplekken, met name aan en tussen de tenen en het reguleren van de teenstand. Dit houdt in dat u een aantal behandelingen leert, die voor veel mensen verlichting teweeg brengt bij hun, veelal pijnlijke, voeten. U leert in deze cursus het zelf vervaardigen van siliconen hulpstukjes voor tussen en rondom de tenen.

 

ONCOLOGIE

Vrijwel iedere (medisch) pedicure heeft of krijgt te maken met mensen die kanker hebben, hiervoor behandeld worden of die deze ziekte gehad hebben. Academie Louman biedt de module Kanker en Voetzorg aan als studiedag  voor iedere (medisch) pedicure die belangstelling heeft in dit thema en is door ProCert beloond met accreditatiepunten.