KLACHTENPROCEDURE

Academie Louman beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, hierna te noemen:

Hettema & van Bambost juristen.
Email info@hvbjuristen.nl

Klachten zullen indien mogelijk binnen 60 dagen zijn afgehandeld.
Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen zullen wij u binnen 14 dagen in kennis stellen
waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens zullen wij u informeren over het tijdsbestek i.v.m. afhandeling.

Het oordeel van bovengenoemde is voor Academie Louman bindend, eventuele consequenties worden snel afgehandeld. De klachtenprocedure is openbaar en staat op de website vermeld.
Tevens zal de klachtenprocedure met de studiegids meegegeven worden.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
Op de klacht wordt binnen 4 weken gereageerd.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Vriendelijke groet,

Marijke Vaarkamp
Directeur
Academie Louman